BAN CÔNG TÁC XÃ HỘI HỖ TRỢ GIÁO DỤC

TRUNG TÂM PHÁT TRIỂN GIÁO DỤC VÀ TRUYỀN THÔNG (CEDC)

BAN CÔNG TÁC XÃ HỘI HỖ TRỢ GIÁO DỤC

 

Trụ sở: 132 Nguyễn Văn Lượng, Phường 17, Quận Gò Vấp, TP.Hồ Chí Minh

ĐT: (028) 39842258; 0903682486 – Fax: (028) 38952701

Email: trungtamcedc2017@gmail.com  

 

Dự án nổi bật