BAN NGHIỆP VỤ TRUYỀN THANH TRUYỀN HÌNH

TRUNG TÂM PHÁT TRIỂN GIÁO DỤC VÀ TRUYỀN THÔNG (CEDC)

BAN NGHIỆP VỤ TRUYỀN THANH TRUYỀN HÌNH

 

Trụ sở: 132 Nguyễn Văn Lượng, Phường 17, Quận Gò Vấp, TP.Hồ Chí Minh

ĐT: (028) 39842258; 0903682486 – Fax: (028) 38952701

Email: trungtamcedc2017@gmail.com  

 

+ Chức năng nhiệm vụ: Tổ chức kịch bản, biên tập nội dung, thực hiện phim điện ảnh, video, chương trình truyền hình

+ Trụ sở: 132 Nguyễn Văn Lượng, Phường 17, Quận Gò Vấp, TP.Hồ Chí Minh

+ Điện thoại: (028) 39842258 – 0903682486 – Fax: (028) 38952701

+ Email: trungtamcedc2017@gmail.com

 

Dự án nổi bật