BAN TUYỂN SINH ĐÀO TẠO VÀ TỔ CHỨC SỰ KIỆN

TRUNG TÂM PHÁT TRIỂN GIÁO DỤC VÀ TRUYỀN THÔNG (CEDC)

BAN TUYỂN SINH ĐÀO TẠO VÀ TỔ CHỨC SỰ KIỆN

 

Trụ sở: 132 Nguyễn Văn Lượng, Phường 17, Quận Gò Vấp, TP.Hồ Chí Minh

ĐT: (028) 39842258; 0903682486; 0961453939 – Fax: (028) 38952701

Email: trungtamcedc2017@gmail.com; kieutoan190382@gmail.com

Facebook: https://www.facebook.com/Ban-Tuy%E1%BB%83n-Sinh-%C4%90%C3%A0o-T%E1%BA%A1o-T%E1%BB%95-Ch%E1%BB%A9c-S%E1%BB%B1-Ki%E1%BB%87n-166396350880647

 

Dự án nổi bật