ĐẶC SAN GIÁO DỤC & PHÁP LUẬT

ĐẶC SAN GIÁO DỤC & PHÁP LUẬT

+ GPXB: Cục Báo chí, Bộ Thông tin và Truyền thông

+ Tôn chỉ mục đích: Đăng tải các nội dung về hoạt động dạy và học, kiến thức về lĩnh vực giáo dục và pháp luật

+ Trụ sở Ban Biên tập: 132 Nguyễn Văn Lượng, Phường 17, Quận Gò Vấp, TP.Hồ Chí Minh

+ Điện thoại: (028) 39842258 – 0903682486 – Fax: (028) 38952701

+ Email: trungtamcedc2017@gmail.com

+ Trang tin điện tử: http://gdpl.vn/

 

Dự án nổi bật