Hội đồng hương thị xã Hồng Lĩnh,Hà Tĩnh tại TP.HCM . Hỗ trợ bà con những người có nhu cầu về quê tránh dịch

18/07/2021 23:03 128

Kiều toàn/ ĐS GDNN

 

Trong tình hình dịch covid 19 đang diễn biến phức tạp tại TP.HCM và các vùng lân cận

Hội đồng hương Thị xã Hồng Lĩnh, Hà Tĩnh tại TP.HCM phối hợp với Lãnh đạo chính quyền thị xã Hồng Lĩnh, Hà Tĩnh  hỗ trợ bà con ở tphcm và các vùng lân cận những người có nhu cầu về quê tránh dịch để vượt qua những lúc khó khăn trước mắt. Những trường hợp quá khó khăn, không nơi nương tựa, không có thu nhập

Mọi thông tin bà con Hỗng Lĩnh, Hà Tĩnh đang sinh sống tại TP.HCM và các vùng lân cận. Liên hệ vào các số điện thoại dưới đây của Hội đồng hương thị xã Hồng Lĩnh, Hà Tĩnh để đăng ký nếu bà con có nhu cầu về quê tránh dịch

Dự án nổi bật