MỘT CHÚT TỰ SỰ

Đã lâu rồi
mình chẳng soi gương
Nay nhìn lại
thấy mình già hơn trước
Nếu được ước
cho thời gian quay ngược
Hứa với mình
sẽ chăm sóc bản thân hơn.

MINH TRANG

Tác giả MINH TRANG

DIỆU LINH BTV ĐS GDNN