Ngày 13/01/2024 khánh thành đường nông thôn do Trung tâm CEDC vận động tài trợ

Con đường nông thôn dài 200m, rộng 4m ở ấp Hòa Bình, xã Vĩnh Thanh, huyện Nhơn Trạch, tỉnh Đồng Nai, tiếp giáp Trường Tiểu học Vĩnh Thanh do xuống cấp nghiêm trọng, ảnh hưởng đến việc lưu thông của người dân cũng như học sinh.

Sau khi trao đổi, đồng thuận giữa chính quyền địa phương và Trung tâm Phát triển Giáo dục và Truyền thông (Trung tâm CEDC). Bà Anna Nguyễn Thị Chung, Ủy viên Hội đồng Tư vấn Trung tâm CEDC, thân mẫu cố nhà báo Tôn Phúc được Giám đốc Trung tâm CEDC ủy quyền làm việc với địa phương để vận động mạnh thường quân tài trợ kinh phí làm đường.

Con đường nông thôn dài 200m, rộng 4m này sẽ được trải thảm nhựa nóng 04cm, tổng kinh phí 180.000.000 VNĐ. Bà Anna Nguyễn Thị Chung, Ủy viên Hội đồng Tư vấn Trung tâm CEDC, thân mẫu cố nhà báo Tôn Phúc vận động  mạnh thường quân 82.500.000 VNĐ, còn lại người dân đóng góp.

Sau khi hoàn thành sẽ nối tiếp tuyến đường mà năm 2020 Trung tâm CEDC tổ chức vận động và  gia đình cố nhà báo Tôn Phúc tài trợ kinh phí đã làm.

Theo kế hoạch, sáng ngày 13/01/2024 (Thứ 7), chính quyền địa phương cùng Trung tâm CEDC tổ chức cắt băng khánh thành. Từ nay việc lưu thông của người dân và học sinh sẽ rất thuận lợi, thoải mái, sạch sẽ.

Con đường nông thôn đang được khẩn trương làm cho kịp ngày 13/01/2024 khánh thành.

LIÊN LIÊN