Người ra vào TP. Hồ Chí Minh phải quét mã QR code

05/07/2021 19:27 281

Trong bối cảnh COVID-19 diễn biến phức tạp, TP. Hồ Chí Minh phải kiểm soát chặt chẽ người ra vào để hàng hóa lưu thông, không bị ách tắc. Theo đó, Thành phố sẽ triển khai nhanh các hệ thống kiểm soát người được xét nghiệm trước khi ra vào để người dân chỉ cần quét mã QR code tại các điểm kiểm soát.

Trong thời gian tới, Thành phố đẩy mạnh điều tra dịch tễ, truy vết nhanh F0, cách ly tập trung F1 trong thời gian ngắn; đặt mục tiêu trong vòng 1 giờ khi phát hiện F0, phải truy vết xong các F1; xét nghiệm từ 1-3 ngày/lần ở những khu có nguy cơ cao.

Nguồn: Bộ Y tế

 

Dự án nổi bật