Thơ: AN LẠC HẠNH PHÚC ĐÂU XA

Có khi trời đang nắng
Bỗng dưng đổ cơn mưa
Có đôi khi lo lắng
Chỉ là việc dư thừa.

Nắng mưa chuyện của trời
Ta đâu thể xoay chuyển
Chi bằng cứ thảnh thơi
Sống bình yên một đời.

Sáng làm vườn cắm hoa
Tối ra trước hiên nhà
Nhàn nhã uống tách trà
Chẳng màng chuyện thiên hạ.

ZALO KHUYNH NHUNG/ĐS GDNN