Thơ: Cảm ơn đời

Cảm ơn đời đã cho ta tất cả
Từ yêu thương đến vất vả buồn vui
Cùng bao nhiêu cay đắng, ngọt bùi
Cho ta lớn trong niềm vui hy vọng.

Cảm ơn đời đã xây thành đào móng
Để cho ta dựng hình bóng tương lai
Dẫu mai sau có thay đổi hình hài
Đời vẫn đẹp ta miệt mài yêu nó.

Tác giả ĐÀO THÁI

ĐÀO THÁI/ĐS GDNN