Thơ: Cuộc đời này lạ lắm

Cuộc đời này lạ lắm
Chẳng ai giống một ai
Người thì sống vội vã
Người lại ôm mộng dài.

Người hơn thua được mất
Người chẳng mong cầu chi
Người an nhiên tự tại
Người lo lắng lạ kỳ.

Cuộc đời thì muôn vẻ
Nên đừng chê trách chi
Chỉ cần sống vui khỏe
Được chứ đâu mất gì?

Tác giả ĐÀO THÁI.

ĐÀO THÁI/ĐS GDNN