THƠ DOANH NHÂN: NẾU TIM MÌNH CHẬT RỒI

Nếu tim mình chật rồi
Thì đừng chứa thêm ai
Đừng vì sợ đơn côi
Mà nắm vội bàn tay

Hãy bình tĩnh mà sống
Và nhẹ nhàng mà yêu
Hãy tự nhiên mở lòng
Ăt có người sẽ hiểu

Những ngày tháng sắp tới
Hãy sống thật tử tế
Niềm vui nhiều vô kể
Em ơi đừng nghĩ ngợi.

ĐÀO THÁI