Thơ: Hãy buông đi

Hãy buông đi những gì làm ta khổ
Đừng kiếm tìm đi đến chỗ đau thương
Buông xả đi những vướng bận đời thường
Lòng nhẹ gánh trên con đường cuộc sống
Sống đơn giản để thấy lòng thanh thản
Bao gọi mời giữa cám giỗ thế gian
Bao phiền não xua tan chẳng buộc ràng
Đời tự tại giữa muôn ngàn đau khổ.

XUÂN NGUYỄN/ĐS GDNN