Thơ: LỬA CHO EM

Ai cũng có một thời cháy bỏng
Cho tình yêu và công việc của mình
Tôi đã có một thời như thế
Giành cho em: bao thế hệ học trò!

Gói nhiệt tình trong trang giáo án
Dồn tâm huyết của mình vào bài giảng
Trăn trở, suy tư tìm cách nào hay nhất
Để cho em hiểu sâu sắc về bài…

Bồi dưỡng em hình thành nhân cách
Là hành trang cho em bước vào đời
Dày công lắm với học trò cá biệt
Dùng tình thương giúp em tiến từng ngày…

Là hiệu trưởng ta lại càng say
Với hàng ngàn học sinh yêu quý
Nhắc nhở giáo viên dùng tình thương giáo dục
Mọi việc làm đều xuất phát từ tâm!

Bao lớp trò qua theo tháng năm dài
Không mong em có ngày quay lại
Dõi theo em trên bước đường đời
Vui cùng em và chia sẻ cùng em…

Cứ mỗi lần ngày Nhà Giáo đến
Nghỉ hưu rồi nỗi nhớ vẫn còn nguyên
Về một thời trong ta cháy bỏng
Lửa cho đời và lửa cho em…

Vợ chồng tác giả Nguyễn Tiến Lợi trước biển Nha Trang.

20-11- 2023
Nguyễn Tiến Lợi

DIỆU LINH BTV/ĐS GDNN