THÔNG BÁO KẾ HOẠCH TỔ CHỨC NGÀY NHÀ GIÁO VIỆT NAM 20/11/2022 (Thay thế Thông báo số: 02 KHTCSK/2022 ngày 22/9/2022)

Ngày 01/10/2022, Giám đốc Trung tâm Phát triển Giáo dục và Truyền thông (Trung tâm CEDC) đã ký ban hành THÔNG BÁO Số: 02B-KHTCSK-2022/GĐTT, VỀ KẾ HOẠCH TỔ CHỨC NGÀY NHÀ GIÁO VIỆT NAM 20/11/2022 (Thay thế Thông báo số: 02 KHTCSK/2022 ngày 22/9/2022). Nội dung THÔNG BÁO Số: 02B-KHTCSK-2022/GĐTT như sau: 

Để thiết thực Chào mừng Ngày Nhà giáo Việt Nam 20/11/2022, Giám đốc Trung tâm Phát triển Giáo dục và Truyền thông (Trung tâm CEDC) có kế hoạch tổ chức sự kiện Chào mừng Ngày Nhà giáo Việt Nam tại 2 địa điểm: Địa điểm 1 tại TP. Hồ Chí Minh; Địa điểm 2 tại TP. Nha Trang, Tỉnh Khánh Hòa.

NỘI DUNG KẾ HOẠCH CỤ THỂ NHƯ SAU:

I/ Tổ chức tại TP. Hồ Chí Minh:

+ Ngày giờ tổ chức:

Từ 8h00 – 12h00 ngày 19/11/2022 (Thứ 7)

+ Địa điểm tổ chức:

Sẽ thông báo trước ngày 15/11/2022

+ Ban tổ chức:

  • Trưởng Ban Tổ chức:

Ông Ngô Văn Hiền, Giám đốc Trung tâm CEDC – Phụ trách chung.

  • Phó Trưởng Ban Tổ chức:

1/ Ông Lê Khắc Thành, Phó Giám đốc Trung tâm CEDC, Trưởng Ban Biên tập Quản trị Kênh Truyền thông điện tử ThờiNet.VN – Phụ trách Văn nghệ, MC.

2/ Ông Lê Thành Tô, Phó Giám đốc Trung tâm CEDC, Thường trực Ban Biên tập Quản trị Kênh Truyền thông điện tử ThờiNet.VN, Trưởng Ban Nghiệp vụ truyền thông 1 – Phụ trách lễ tân.

  • Các Thành viên Ban Tổ chức:

Do Trưởng Ban và Phó Trưởng Ban Tổ chức cử người trong số anh chị em do mình trực tiếp quản lý tham gia theo công việc mình phụ trách.

+ Nội dung chương trình:

1/ Văn nghệ (08h00 – 09h00).

2/ Tuyên bố lý do, giới thiệu đại biểu (09h00 – 09h05).

3/ Lãnh đạo Trung tâm CEDC phát biểu chào mừng Ngày Nhà giáo Việt Nam (09h05-09h10).

4/ Tặng quả học sinh vượt khó hiếu học (09h10 – 09h20).

5/ Lãnh đạo Trung tâm CEDC phát biểu tưởng niệm cố Nhà giáo ưu tú Trần Chút, nguyên Ủy viên Hội đồng tư vấn Trung tâm CEDC, tặng BẰNG TRI ÂN và quà cho gia đình cố Nhà giáo ưu tú Trần Chút (09h20 – 09h30).

6/ Tặng BẰNG TRI ÂN và quà cho các nhà giáo (09h30 – 09h40).

7/ Tặng BẰNG KỶ NIỆM CHƯƠNG và hoa cho các tổ chức, cá nhân tài trợ (09h40 – 09h50).

8/ Khen thưởng cán bộ, nhân viên, thành viên, cộng tác viên (09h50 – 10h00).

9/ BTC phát biểu bế mạc (10h00 – 10h05).

10/ Chụp ảnh lưu niệm (10h05 – 10h30).

11/ Tiệc liên hoan (10h30 – 12h00).

II/ Tổ chức tại TP. Nha Trang:

+ Ngày giờ tổ chức:

Từ 19h00 – 20h00 ngày 24/11/2022 (Thứ 5)

+ Địa điểm tổ chức:

Sẽ thông báo trước ngày 21/11/2022

+ Ban tổ chức:

  • Trưởng Ban Tổ chức:

Ông Ngô Văn Hiền, Giám đốc Trung tâm CEDC kiêm Trưởng Văn phòng liên lạc Trung tâm CEDC tại Nha Trang – Phụ trách chung.

  • Phó Trưởng Ban Tổ chức:

1/ Ông Đinh Hữu Lạc, Trợ lý Văn phòng liên lạc Trung tâm CEDC tại Nha Trang – Phụ trách lễ tân.

2/ Ông Đặng Quốc Huy, Trợ lý Văn phòng liên lạc Trung tâm CEDC tại Nha Trang – Phụ trách MC.

  • Các Thành viên Ban Tổ chức:

Do Trưởng Ban và Phó Trưởng Ban Tổ chức cử người trong số anh chị em do mình trực tiếp quản lý tham gia theo công việc mình phụ trách.

+ Nội dung chương trình:

1/ Văn nghệ (19h00 – 19h30).

2/ Tuyên bố lý do, giới thiệu đại biểu (19h30 – 19h35).

3/ Lãnh đạo Trung tâm CEDC phát biểu chào mừng Ngày Nhà giáo Việt Nam (19h35-19h40).

4/ Tặng quả học sinh vượt khó hiếu học (19h40 – 19h55).

5/ BTC phát biểu bế mạc (19h55 – 20h00).

TRÚC LINH/BTV ĐẶC SAN GIÁO DỤC NGÀY NAY