TÌNH SÂU

Tôi về thăm quê ngoại
Lại thì thầm với anh
Một trăm ngày rồi đấy
Thời gian sao – qua nhanh
Anh đã thành thiên cổ
Một trăm ngày rồi anh
Hãy ngủ ngon lành nhé
Anh ra đi thật nhẹ
Đất mẹ ôm vào lòng
Để lại bao nhớ mong
Cho em và các cháu
Bởi cùng chung giọt máu
Nỗi buồn này còn đau
Con, cháu anh đã lớn
Hiểu tình này thâm sâu

Tác giả ANH HẢI.

Cẩm khê
6.1.2024

ANH HẢI