TỰ NHỦ

Cuộc sống càng đơn giản
Nhìn đâu cũng nhẹ nhàng
Khi lòng mình bình thản
Tự khắc sẽ bình an.

ĐÀO THÁI 

Tác giả ĐÀO THÁI

DIỆU LINH BTV ĐS GDNN