Đăng ký mua đặc san

 • ĐẶC SAN CỦA TRUNG TÂM PH1T TRIỂN GIÁO DỤC VÀ TRUYỀN THÔNG (TRUNG TÂM CEDC)

  + CHỊU TRÁCH NHIỆM XUẤT BẢN:
  NGÔ TRẦN NGỌC TRÂM ANH
  + TÔN CHỈ MỤC ĐÍCH:
  ĐĂNG TẢI CÁC NỘI DUNG VỀ NGHIÊN CỨU KHOA HỌC VÀ PHÁT TRIỂN CÔNG NGHỆ TRONG LĨNH VỰC GIÁO DỤC – ĐÀO TAO; CÁC HOẠT ĐỘNG CỦA TRUNG TÂM PHÁT TRIỂN GIÁO DỤC VÀ TRUYỀN THÔNG (TRUNG TÂM CEDC)
  + PHÁT HÀNH: TRONG NƯỚC
  + CHỈ SỐ CHUẨN QUỐC TẾ ISSN: 2815-5564

  + GIÁ BÌA: 150.000 ĐỒNG 1 CUỐN

  ĐỊA CHỈ: Số 132 Nguyễn Văn Lượng, Phường 17, Quận Gò Vấp, TP.HCM
  Điện thoại: 0903682486