10 dấu ấn nổi bật của ngành Giáo dục và Đào tạo TPHCM năm 2023

Ngày 3/1, Sở Giáo dục và Đào tạo (GD-ĐT) TPHCM đã công bố 10 dấu ấn nổi bật của ngành GD-ĐT TPHCM năm 2023.

Thứ nhất, công tác chuyển đổi số đóng vai trò là nền tảng cơ bản đổi mới giáo dục

Năm 2023 đánh dấu những bước chuyển mạnh mẽ của ngành giáo dục TPHCM trong chuyển đổi số giáo dục. Cụ thể, việc hoàn thiện cơ sở dữ liệu (CSDL) ngành, xác thực với CSDL dân cư quốc gia của Đề án “Phát triển ứng dụng dữ liệu về dân cư, định danh và xác thực điện tử phục vụ chuyển đổi số quốc gia giai đoạn 2022 – 2025, tầm nhìn đến năm 2030” đạt tỷ lệ 90%. Hiện nay, toàn ngành phấn đấu thực hiện công trình xây dựng 50 trường học số chào mừng kỷ niệm 50 năm Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30/4/1975 – 30/4/2025).

Thứ hai, nâng cao thể lực, tầm vóc giúp trẻ mầm non phát triển toàn diện

Năm 2023, Sở GD-ĐT TPHCM đã triển khai thành công sự kiện “Năng lượng mới – cả ngày vui” góp phần nâng cao tầm vóc Việt cho trẻ ngay từ giai đoạn đầu đời. Việc đổi mới các hoạt động giáo dục hướng đến phát triển thể chất để trẻ có thể lực tốt, năng lượng tích cực, hướng đến rèn luyện thể chất góp phần nâng cao tầm vóc, thể lực trẻ một cách toàn diện.

Thứ ba, đổi mới dạy học trong triển khai thực hiện Chương trình Giáo dục phổ thông 2018

Việc triển khai Chương trình Giáo dục phổ thông 2018 đã được các đơn vị thực hiện nghiêm túc, chú trọng thúc đẩy đổi mới phương pháp dạy học theo hướng phát triển phẩm chất và năng lực người học.

Thứ tư, 100% học sinh THCS được hỗ trợ học phí

Trong bối cảnh kinh tế còn nhiều khó khăn, nhằm tạo điều kiện để không một học sinh nào bỏ học vì không có khả năng đóng học phí, thành phố triển khai Nghị quyết số 36/2023/NQ-HĐND của HĐND TPHCM về chính sách đặc thù hỗ trợ học phí cho trẻ mầm non, học sinh phổ thông công lập, ngoài công lập và học viên giáo dục thường xuyên trên địa bàn TPHCM trong năm học 2023 – 2024.

Trên cơ sở vận dụng chính sách hỗ trợ học phí theo Nghị quyết số 17/2022/NQ-HĐND của HĐND TPHCM thực hiện cho năm học 2022 – 2023, Nghị quyết số 36/2023/NQ-HĐND đã có đột phá mới là áp dụng sớm 2 năm so với lộ trình miễn học phí đối với học sinh THCS. Tổng kinh phí thực hiện miễn học phí cho học sinh THCS là 1.114 tỷ đồng.

Thứ năm, thực hiện “Trường học hạnh phúc” trong các cơ sở giáo dục

TPHCM là một trong những đơn vị đầu tiên trên cả nước triển khai bộ tiêu chí “Trường học hạnh phúc” tại 100% cơ sở giáo dục trên địa bàn. Bộ tiêu chí gồm 18 tiêu chí được chia làm 3 nhóm tiêu chuẩn về Con người, Dạy học và hoạt động giáo dục, Môi trường.

Thứ sáu, ngành GD-ĐT đồng hành cùng doanh nghiệp

Trong đó, lần đầu tiên Sở GD-ĐT TPHCM tổ chức Hội nghị đối thoại cùng doanh nghiệp tham gia lĩnh vực GD-ĐT nhằm lắng nghe doanh nghiệp trình bày những vấn đề đang gặp khó khăn, thắc mắc cần giải đáp về đất đai, đội ngũ, cơ sở vật chất, sử dụng lao động người nước ngoài, chuyên môn trong giảng dạy, thực hiện chế độ chính sách… Bên cạnh đó, ngành cũng triển khai các giải pháp khác như mở kênh hỏi đáp sau hội nghị đối thoại trên website Sở GD-ĐT TPHCM; mở kênh tuyên truyền các văn bản quy phạm pháp luật dành cho doanh nghiệp đầu tư giáo dục; hướng dẫn, tập huấn đầy đủ các quy định hiện hành tạo sự yên tâm đầu tư của các doanh nghiệp.

Thứ bảy, xây dựng Không gian văn hóa Hồ Chí Minh trong các cơ sở giáo dục

Năm 2023, ngành GD-ĐT TPHCM triển khai xây dựng Không gian văn hóa Hồ Chí Minh tại các cơ sở giáo dục trên địa bàn với nhiều kết quả tích cực. Đây là một dấu ấn quan trọng trong công tác giáo dục truyền thống yêu nước, lòng tự hào dân tộc, bồi dưỡng nhân cách, lối sống cho học sinh, sinh viên thành phố. Kết quả, 100% cơ sở giáo dục đã xây dựng Không gian văn hóa Hồ Chí Minh một cách trang trọng, khoa học, phù hợp với điều kiện thực tế cả về văn hóa vật thể, phi vật thể, trên không gian mạng, ứng dụng công nghệ thông tin, chuyển đổi số trong quá trình thực hiện. Ngoài ra, toàn thành phố có hơn 1.418 mô hình, công trình vật thể trưng bày tại trường học.

Thứ tám, tuyển dụng viên chức, thu hút nhân tài

Trong năm học 2023 – 2024, Sở GD-ĐT TPHCM đã tổ chức thi tuyển chức danh lãnh đạo, quản lý nhằm tìm kiếm nguồn cán bộ quản lý chất lượng cho cơ sở giáo dục, đồng thời triển khai tuyển dụng viên chức từ nguồn sinh viên tốt nghiệp xuất sắc, cán bộ khoa học trẻ theo quy định hiện hành. Qua đó, sinh viên tốt nghiệp loại xuất sắc được khuyến khích tham gia tuyển dụng với chế độ đãi ngộ, phụ cấp tăng thêm bằng 100% mức lương theo hệ số lương hiện hưởng.

TPHCM triển khai tuyển dụng viên chức từ nguồn sinh viên tốt nghiệp xuất sắc, cán bộ khoa học trẻTPHCM triển khai tuyển dụng viên chức từ nguồn sinh viên tốt nghiệp xuất sắc, cán bộ khoa học trẻ

Thứ chín, xây dựng xã hội học tập

Trong năm 2023, UBND TPHCM ban hành Kế hoạch về triển khai thực hiện Đề án “Xây dựng xã hội học tập giai đoạn 2021 – 2030” năm 2023 trên địa bàn thành phố và Quyết định 2914/QĐ-UBND về quy định tạm thời chuẩn phổ cập bậc trung học trên địa bàn TPHCM giai đoạn 2023 – 2030. Đến nay, 100% địa phương đạt chuẩn phổ cập trẻ em 5 tuổi, phổ cập bậc tiểu học mức độ 3, phổ cập bậc trung học cơ sở mức độ 2, phổ cập bậc trung học và đạt chuẩn xóa mù chữ mức độ 2.

Thứ mười, thành lập Hội đồng Hiệu trưởng các trường đại học

Hội đồng Hiệu trưởng các trường đại học trên địa bàn TPHCM là tổ chức đặc thù cấp tỉnh được thành lập đầu tiên tại TPHCM so với cả nước, có chức năng giúp UBND TPHCM triển khai một số nhiệm vụ về nâng cao chất lượng giáo dục đại học, cung ứng nguồn nhân lực chất lượng cao.

Trong năm 2023, Hội đồng Hiệu trưởng các trường đại học thành phố được kiện toàn và mở rộng thành viên tham gia là các trường thành viên thuộc ĐHQG TPHCM và các trường thuộc Bộ Quốc phòng, Công an, đồng thời đẩy mạnh Đề án tổng thể đào tạo nhân lực trình độ quốc tế giai đoạn 2020 – 2035 và Đại học chia sẻ.

Thực hiện “Trường học hạnh phúc” trong các cơ sở giáo dục trên địa bàn TP

Minh Hiệp

NGUỒN: https://www.hcmcpv.org.vn/tin-tuc/10-dau-an-noi-bat-cua-nganh-giao-duc-va-dao-tao-tphcm-nam-2023-1491917855