Thơ: BÌNH YÊN

Em bây giờ chỉ ước được bình yên
Quên hay nhớ tuỳ duyên thôi người ạ
Con tim nhỏ bởi tổn thương nhiều quá
Nên dường như sớm đã sạn chai rồi…

Em bây giờ đã qua tuổi năm hai
Tự dưng thích tìm một nơi yên tĩnh
Ngày đôi bữa đạm bạc mà an tịnh
Không hơn thua không toan tính với đời

Em bây giờ cứ kệ chuyện ghét thương
Sao tránh được vui buồn trong định số
Đi hay đến đều là duyên kỳ ngộ
Phận an bài gặp gỡ để chia xa…

Em bây giờ đâu còn nữa thướt tha
Thanh xuân hết…khi hoa tàn úa nhuỵ
Mặc nước chảy vô tình hay hữu ý
EM BÂY GIỜ
CHỈ ƯỚC ĐƯỢC
BÌNH YÊN.

Tác giả MINH NGỌC (LÊ MINH HUỆ)

MINH NGỌC (LÊ MINH HUỆ)