Thơ: TRỌNG NGHĨA TÌNH

Kỷ niệm 23 năm ngày gia đình Việt Nam 28 tháng 6 năm 2001 – 28 tháng 6 năm 2024

Chúng ta Kỷ niệm ngày gia đình
Cuộc sống văn minh trọng nghĩa tình
Cha mẹ chăm lo công dưỡng dục
Cháu con ghi nhớ đức hy sinh.

Điều ăn, nết ở luôn chu đáo
Chăm học, hay làm mãi hết mình
Trên dưới đồng tâm cùng phấn đấu
Dựng xây cuộc sống thật phồn vinh.

THẮM TÌNH THỦY CHUNG

Mừng ngày Gia đình Việt Nam
Chúng ta cảm thấy hân hoan vô cùng
Mẹ cha con cháu sống chung
Có nhiều thế hệ nhưng chung cội nguồn
Chăm lo mọi việc tốt hơn
Miếng ăn, giấc ngủ mọi đường chăm lo;
Đừng nên có tiếng nhỏ to
Đừng nên nạnh hẹ so đo làm gì
Đừng nên tiếng bấc tiếng chì
Động viên cha mẹ những khi đau buồn;
Ta nên tốt với nhau hơn
Để cho cuộc sống dặm trường khang ninh
Nay nhân ngày của gia đình
Kính mong tất thảy thắm tình thủy chung.

NGUYỄN QUỐC HẬU