KHU DI TÍCH KM LIÊN LỢP LẠI MÁI TRANH LÁ MÍA CHO CÁC DI TÍCH

Thực hiện công văn số 1787/UBND.VX của UBND tỉnh Nghệ An, ngày 26/3/2020 về việc tạm dừng các hoạt động văn hóa, thể thao, kinh doanh dịch vụ văn hóa để phòng chống dịch Covid – 19, Khu di tích Kim Liên tạm dừng các hoạt động đón tiếp, phục vụ khách tham quan bắt đầu từ ngày 27/3/2020 cho đến khi UBND tỉnh Nghệ An có thông báo trở lại.

Khu di tích Kim Liên xin thông báo tới quý khách tham quan và nhân dân được biết. Rất mong mọi người cùng chung tay chống dịch Covid-19.