NỤ VÀNG CUỐI NHÀNH MAI: Tưởng nhớ Cô Mùi

Trần Thế Tuyển

Vẫn biết quy tiên, chuyện phải đến
Mà nghe tin ấy lòng quặn đau
Đất nước Phù Tang ngàn chim Yến
Chở mây, nước mắt cứ tuôn trào.

Còn nhớ ngày xưa nhà số sáu
Con đường mang tên vua đầu tiên
Mỗi lần bấm chuông, hai cô cháu
Chuyện Bắc, chuyện Nam…thật bình yên.

Con đến thắp hương viếng Tướng quân
Nụ cười vẫn thế như mùa Xuân
Thần tượng một thời, con nhớ mãi
Thuyền trưởng hạm tàu của Nhân Dân.

Vẫn biết quy tiên chuyện phải đến
Mà trái tim đau, muối xát lòng
Một nén tâm nhang, nhờ chim Yến
Chở đến Thăng Long giữa đêm Hồng.

Cô về với Chú yên nghỉ nhé
Ngàn thu dấu ấn mãi không phai
Xuân vẫn đâu đây nhà số sáu
Nhu nhú nụ vàng cuối nhành mai.

ToKyo, cuối tháng 2-2024

TTT