Thơ BÌNH YÊN

Một hôm ta nhìn lại
Những ngày cũ đã qua
Bỗng thấy mình khờ dại
Giữa cuộc đời phong ba.

Cứ ngỡ rằng chọn đúng
Nhưng lại bước sai đường
Có những lần nôn nóng
Nên nhận về tổn thương.

Những chuyện của quá khứ
Đã dạy ta rất nhiều
Dạy ta cách tha thứ
Dạy ta cách thương yêu.

Lòng ta đã thấy đủ
Với hiện tại của mình
Chuyện cũ thì đã cũ
Ta bây giờ bình yên….

18/03/2024

Tác giả ĐÀO THÁI.

ĐÀO THÁI