LỜI CHIA BUỒN

Nhận được tin Cụ Bà Cao Thị Biểu, sinh năm 1932, thân mẫu đại tá, nhà báo Phạm Văn Mấy, nguyên phóng viên Báo QĐND từ trần.

Tập thể Ban lãnh đạo cùng cán bộ, nhân viên, thành viên, cộng tác viên Trung tâm Phát triển Giáo dục và Truyền thông (Trung tâm CEDC) xin gửi lời chia buồn sâu sắc nhất đến đại tá, nhà báo Phạm Văn Mấy cùng gia đình.

Cầu cho linh hồn Cụ Bà Cao Thị Biểu siêu thoát về nơi an lạc.

TM.TRUNG TÂM CEDC

Thạc sĩ, Nhà báo Ngô Văn Hiền, Giám đốc.