SỐ PHẬN QUÝ VỊ CÓ THÌ TỰ NHIÊN SẼ CÓ, SỐ KHÔNG CÓ CẦU MẤY CŨNG KHÔNG ĐẾN

Trong xã hội hiện nay thì duyên là gì?

Duyên là giáo dục của xã hội. Ta có thể nói giáo dục gia đình, giáo dục trường lớp, giáo dục xã hội, giáo dục Tôn giáo đều là duyên. Quý vị nhận được loại giáo dục nào, thì quý vị sẽ thành như thế. Hiện nay giáo dục bị mọi người lơ là xem nhẹ hết sức phổ biến, trong lòng mọi người chỉ có tiền, chẳng còn gì khác.

Quý vị xem có quá tệ hại không?

Chỉ mong phát tài, phát nổi không?

Nếu chỉ mong phát tài mà phát được, thì tôi nói với các vị, Phật và Bồ Tát đều phải theo quý vị học đấy. Vì Ngài cũng muốn phát tài, và Thánh Hiền, chánh nhân quân tử đều theo quý vị hết.

Vì sao Ngài không theo quý vị học?

Vì Ngài đã hiểu được chân tướng sự thật, thứ này không cầu mong được. Trong tám cái khổ thì có khổ vì mong cầu mà không được. Chẳng phải hễ quý vị mong thì sẽ có đâu, cầu bất đắc mà.

Vậy bạn sẽ được gì?

Số phận quý vị có thì tự nhiên sẽ có, số không có cầu mấy cũng không đến. Việc này không hề giả dối. Xưa kia người đọc sách Thánh Hiền đều biết đạo lý này, cho nên họ chẳng mong cầu. Khổng Tử rõ đạo lý này, đời ông khá vất vả vì không hề giàu có. Thậm chí ông cũng không thuộc hạng dư ăn dư mặc.

Ông sống cuộc sống của dân thường. Trong số học sinh của ông thì Nhan Hồi khó khăn nhất, thiếu đến cả cái bát để ăn, phải lấy tre bện giỏ đựng cơm, dùng quả bầu hồ lô làm ly đựng nước uống. Sống như vậy nhưng Nhan Hồi rất vui, lúc nào cũng tươi cười, chưa bao giờ tỏ thái độ buồn rầu, bực bội.

Vì sao thế?

Vì ông biết về luật nhân quả. Ông biết nguyên lý bên trong nên ông thuộc dạng chánh định tụ, chẳng phải tà định. Người thường thì khi khổ sở vậy sẽ không chịu nổi, sẽ nghĩ ngợi lung tung, mưu việc hại người để kiếm lợi cho mình, tìm mọi cách trộm cướp của người khác để thỏa mãn dục vọng, vậy là tạo tội nghiệp, thuộc dạng tà định tụ.

Khi tạo tội nghiệp thì những gì quý vị kiếm được cũng chỉ là trong số phận đã giành cho quý vị, nếu số không có thì tạo tội cỡ nào cũng chẳng có được.

Quý vị có thấy uổng cho mình không?

Thế nên quý vị thấy giáo dục về nhân quả hết sức quan trọng.

Nay con xin chí thành sám hối mọi tội lỗi con đã lỡ gây tạo từ nhiều kiếp cho đến nay, những tội con đã gây tạo trong kiếp sống hiện tại.

Những tội con gây tạo do bởi vô tình hay cố ý, gây hại, sát hại đến nhân mạng, đến giới hữu tình hoặc vô tình, những tội do bởi Tham, Sân, Si, do bởi ngã mạn, vô minh che lấp.

Từ nay, mỗi ngày con xin kiểm soát hành động, tư tưởng để sám hối, sửa sai và xin nguyện giữ mình không tái phạm.

(Trích Giảng giải: Hòa Thượng Tịnh Không)